Katedra Neofilologii

Nominacja profesorska – dr hab. Dariusz Trześniowski, Dziekan WFP

 

Z radością informujemy, że Panu dr hab. Dariuszowi Trześniowskiemu, Dziekanowi Wydziału Filologiczno-Pedagogicznego UTH Rad. na podstawie decyzji Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy został nadany tytuł profesora nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo. Zainteresowania badawcze Pana Profesora koncentrują się na zagadnieniach literatury i krytyki literackiej XIX i XX wieku, funkcjonowania tradycji literackiej i kulturowej, relacji religia a literatura; obejmują także komparatystykę, badania kulturowe, w tym studia genderowe i postkolonialne, genologię dziennikarską. Jest redaktorem naczelnym czasopisma naukowego „Radomskie Studia Filologiczne”. W sumie jest autorem ok. 100 pozycji naukowych, książek, artykułów, recenzji

https://www.cozadzien.pl/edukacja/trzy-nominacje-profesorskie-dla-uth/76962?fbclid=IwAR0xqFAs_GrEBOjhD2vegcC6umS2r7zLIgjUdYiyz-TZIAv5cVIkdGlcMfY

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *