Katedra Neofilologii

Nowy program POWER „Projektowanie uniwersalne UTHRad.” POWR. 03.04.00-00-KP14/21

Z radością informujemy, iż kolejny nowy projekt POWER pt. „Projektowanie uniwersalne w UTHRad.” POWR. 03.04.00-00-KP14/21 otrzymał dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie. W związku z powyższym w trzech katedrach wydziałowych: Katedrze Neofilologii [https://kn.uniwersytetradom.pl/], Katedrze Pedagogiki i Psychologii [https://kpp.uniwersytetradom.pl/] oraz Katedrze Kultury Fizycznej [https://kkf.uniwersytetradom.pl/] będą realizowane specjalistyczne szkolenia dla kadry naukowo-dydaktycznej WFP podnoszące kompetencje nauczycieli w zakresie projektowania uniwersalnego – koncepcji dotyczącej znoszenia szeroko pojętych barier oraz wyrównywania szans edukacyjno-zawodowych. Koordynatorzy zadań: dr Jacek Kowalski (Katedra Neofilologii), dr hab. Anna Zamkowska, prof. UTH Rad. (Katedra Pedagogiki i Psychologii), dr Robert Makuch (Katedra Kultury Fizycznej).

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *