Katedra Neofilologii

Opiekunowie roczników

Opiekunowie roczników poszczególnych kierunków studiów w roku akademickim 2021/2022: 
 
Filologia angielska (studia licencjackie 1 stopnia):
1 rok: dr Iwona Gryz
2 rok: mgr Krzysztof Figura
3 rok: dr Agata Buda
 

Filologia angielska (studia magisterskie uzupełniające 2 stopnia):
1 rok: dr Ewa Klęczaj – Siara
2 rok: mgr Bartek Dudek

Filologia germańska (studia licencjackie 1 stopnia):
2 rok: dr Matylda Nowak
3 rok: dr Jacek Kowalski
 
Lingwistyka stosowana (studia licencjackie 1 stopnia):
1 rok: mgr Anna Włodarczyk – Czubak
 
Filologia angielska (studia niestacjonarne)
1 rok studia licencjackie 1 stopnia niestacjonarne, sem. 1 – mgr Agnieszka Podgórska
2 rok studia licencjackie 1 stopnia niestacjonarne, sem. 3  – dr Karolina Ditrych