Katedra Neofilologii

Koła Naukowe

W Katedrze Neofilologii działają dwa Studenckie Koła Naukowe – Koło Naukowe Anglistów i Germanistów. 

1. Koło Naukowe Anglistów

Opiekunowie – dr Ewa Klęczaj-Siara

Przewodniczący – Anastasiia Kruk

Zastępca Przewodniczącego – Adriana Sadowska

Sekretarz – Jakub Wiśniewski

Koło Naukowe Anglistów, założone w 2012 roku, ma za zadanie rozszerzać wiedzę na temat kultury i języka Wielkiej Brytanii oraz Stanów Zjednoczonych. Koło Naukowe Anglistów jest pierwszym Kołem Naukowym dotyczącym języka angielskiego w Radomiu. Skupia ono studentów pragnących dzielić się swoją pasją i odkryciami związanymi z językoznawstwem i translatoryką. Pod przewodnictwem Opiekuna członkowie mają szansę na pogłębienie wiedzy w zakresie ich zainteresowania. Koło zaprasza gości z innych uczelni w kraju i poza nim, wspierając współpracę między uniwersytetami.

Statut Koła Naukowego Anglistów (plik doc)

Deklaracja członkowska (plik doc)

2. Koło Naukowe Germanistów G-ERM 

 Założyciel i opiekun – dr Jacek Kowalski 

 Przewodniczący –  Federica Mazza, III rok FG (2020/2021)

 I Zastępca Przewodniczącego – Aleksandra Gąciarek, III rok FG (2020/2021)

 Sekretarz – Karolina Furczyńska, III rok FG (2020/2021)

              Koło Naukowe Germanistów G-ERM, założone w 2013 roku, ma za zadanie rozszerzać wiedzę na temat języka i kultury krajów niemieckojęzycznych (Niemiec, Austrii, Szwajcarii, Księstwa Liechtenstein – DACHL (skrótowiec głoskowy: D- Deutschland, A- Austria, CH- Confoederatio Helvetica, L- Księstwo Liechtenstein) oraz DG – (Deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens) – Wspólnoty Niemieckojęzycznej Belgii. Koło Naukowe Germanistów G-ERM (Germanistik – Edukacja Radomskiej Młodzieży) jest pierwszym Kołem Naukowym dotyczącym języka niemieckiego w Radomiu. Skupia ono studentów kierunków filologicznych pragnących dzielić się swoją pasją i odkryciami związanymi z takimi dyscyplinami (w tym dziedzinami interdyscyplinarnymi) szeroko pojętej wiedzy filologicznej jak: językoznawstwo, literaturoznawstwo germańskie, psycholingwistyka, kulturoznawstwo czy medioznawstwo niemieckiego obszaru językowego, a przede wszystkim translatoryka (w szczególności – tłumaczenia ustne konsekutywne i symultaniczne na poziomie praktyk stosowanych w strukturach UE) rozumiana ponadto jako współczesna dziedzina humanistyczna ściśle związana z rozwojem nowoczesnych technologii wspomagających pracę tłumacza oraz proces tłumaczenia. Pod przewodnictwem Opiekuna członkowie mają szansę na pogłębienie wiedzy w zakresie ich zainteresowania. Koło zaprasza gości z innych uczelni w kraju i poza nim, wspierając współpracę między uniwersytetami.

Statut Koła Naukowego Germanistów G-ERM (plik doc)

Deklaracja członkowska Koła Naukowego Germanistów G-ERM (plik doc)